דפים - الرؤيا المدرسية

  ץתפיסה חינוכית בית ספרית

  

·        טיפות הערכים החברתיים: סובלנות, אהבת האדם, עזרה לזולת, כבוד הדדי.

 

 
·        עידוד וטיפוח תלמיד פעיל ושותף בתהליך הלמידה האישי והבית-ספרי שלו ע"י מתן שוויון הזדמנויות למידה לכל התלמידים ופיתוח יכולותיהם הייחודיות.
 
·        קידום תהליכי הוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמה האדמיניסטרטיבית תוך שימוש בטכנולוגיות המאה ה-21.
 
·        העצמת צוות המורים, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת פיתוח וגיבוש עבודתו כצוות בית ספרי והגברת מידת השיתופיות שלו, והקשרים הבין אישיים  , והאחריות האישית והחברתית.
 
·        שותפות אמיתית עם ההורים והקהילה בעשייה חינוכית המבוססת על אימון הדדי והדברות מתמדת, כדי לחזק הקשר בין הבית לבית הספר.
 

 

·        תכנון ובניית יוזמות פדגוגיות והחדרת שינויים חיוביים.

 

 

 

  ·        גיוון בשיטות ההוראה וההערכה הבית ספריים והשבחת השיעורים בכל תחומי הדעת ובשילוב הטכנולוגיה החדשנית של המאה ה-21.